Zava-kendren’ny KT Ambatovinaky

  • 1. Manamafy orina ny finoan’ny mpikambana araka ny Soratra Masina.
  • 2. Mampianatra sy mitarika ny Tanora ho vavolombelon’i Jesosy Kristy eo amin’ny fiainany manontolo.
  • 3. Mitaiza sy mampitombo ireo talenta sy fanomezam-pahasoavana nomen’Andriamanitra ho fampandrosoana ny Fiangonana sy ny mpiara-belona.
  • 4. Mitaiza sy manabe ny mpikambana amin’ny maha-olona feno azy : Saina, Vatana, Fanahy.
  • 5. Mitory ny Filazantsara amin’ny hafa indrindra amin’ny Tanora, ka mitaona ireny ho ao amin’ny Fiangonana.

Miorina eto amin’ny Fiangonana Loterana Malagasy Ambatovinaky, Fitandremana Ambatovinaky, Fileovana Ambatovinaky Synodam-Paritany ANTAnanarivo (SPANTA) ny Sampam-pikambana miandraikitra ny fanabeazana sy fitaizana ary fitoriana ny Filazantsara amin’ny Tanora antsoina hoe KT AMBATOVINAKY.
Ny Kristiana Tanora mpihira ato amin’ny F.L.M Ambatovinaky no mikambana ho KRISTIANA TANORA Ambatovinaky.


Fandaharam-potoana  Fandrio dieny izao eto ny fandaharam-potoanao

    Réservation

Clip mahafinaritra


Ireo vokatra misy

Andriamanitra Mpamonjy Mahery

Ity no raki-kira voalohany navoakan'ny antokom-pihira tamin'ny taona 2001, ahitana hira 11 ao anatiny.

AUDIO

Rambesonao

Raki-kira nivoaka faha-roa teto amin'ny amin'ny KT Ambatovinaky. Misy hira 10 izay nivoaka ny taona 2003.

VCD

Ora farany

Raki-tsary nivoaka ny taona 2005 ary misy hira 11.

VCD

Fikiro Mafy

Album faha 4 nivoaka ny taona 2016 izay misy Audio sy DVD. Anisan'ny be mpankafia indrindra izy ity.

AUDIO/DVD

Sitrano

Navoaka ity raki-kira sy raki-tsary ity ny taona 2016 ho fahatsiarovana ny jobily faha-30 taona ny chef de choeur'ny KT Ambatovinaky izay ahitana hira 13. Misy Audio sy DVD.

AUDIO/DVD

Faratampom-pifaliana

Album 5 izay nivoaka farany teo (2019), Audio no misy amin'izao fa eo ampanatontosana ny DVD izahay. Ahitana hira 10 ao anatiny.

AUDIO

Vidio, Jifao Ho fanohanana ny asan'Andriamanitra

Point de vente

Filoha
Tsena Zina

Totoho-bato Antaninarenina Antananarivo

Filoha
Fivarotam-boky
Loterana

Analakely Antananarivo

Filoha
Fivarotam-boky
Loterana

Antaninarenina Antananarivo

Filoha
Radio Tenin'ny Fiainana

RTF Antananarivo FLM Ambatovinaky

Filoha
Fivarotam-boky
Loterana

Antsirabe Antsenakely

Filoha
Mpikambana
tsirairay

Eny amin'ireo mpikambana tsirairay ao amin'ny KT Ambatovinaky

Na antsoy ny +261 33 08 843 26 / +261 34 13 706 38


Hira rehetra


Mpitantana

BIRAO
Filoha
Mr Rado
ANDRIANJAKA

Filoha

Filoha lefitra
Mr Lauret Albert
SAMSON

Filoha lefitra

Martin chef de choeur
Mme Sophie
MIANGALIFIHAVANANA

Mpitam-bola

Secretaire
Mr Andry H
RANDRIANANTENAINA

Sekretera vola

Trésorier
Mme Tsioriniaina
RAMAMBAZAFY

Sekretera 1

Secretaire
Mme Elisoa
RAHARIJAONA

Sekretera 2

KOMITY
Trésorier
Mr Avil
AMBOARANTSOA
Secretaire
Mr Tsiory Mi-Ranto
RAMIANDRISOA
Secretaire
Mr Augustin
FANOMEZANTSO
Trésorier
Mr Emilson
RANDRIANIAINA
Secretaire
Mr Narindra
RATSIMBAZAFY
Secretaire
Mr Lovatiana
ANDRIAMALALA

Hafatra amin'ny mpankafy


Fifandraisana

+261 34 13 706 38

Fifandraisana tsy tapaka amin'ny antso antari-bihy. Afaka mandray anao isan'andro ary madeha 24h/24h ary 7j/7j.

contact@ktambatovinaky.mg

Afaka andefasanao hafatra na famandriam-potoana. Aza misalasala manoratra aty aminay.

F.L.M Ambatovinaky

Toerana ahitana anay tsy tapaka. Tongava raha misy mampisalasala anao na fiaraha-miasa tianao atao.

Manorata eto